ZAKUPY

Zamówienia przyjmuję poprzez e-mail monika@lili.com.pl

Bądź poprzez wiadomości na facebook.com/LiliHomemade

 

 

 

Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez LILI Monika Cejmer ul. Gołębia 68 21-500 Biała Podlaska, w celu realizacji zamówień. (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883).
Firma LILI zbiera następujące dane osobowe podczas dokonywania zakupów:

 – imię i nazwisko,
– adres do korespondencji                                                                                                                            – telefon kontaktowy                                                                                                                                     -w przypadku wystawiania Faktury również NIP

 

REKLAMACJE I ZWROTY

Produkty oferowane przez firmę LILI są tworzone ręcznie. Każdy produkt jest jedyny w swoim rodzaju. Stąd możliwość występowania delikatnych różnic między produktami wynikającymi z ich ręcznej produkcji.
Produkt na indywidualne zamówienie nie podlega wymianie. Nie przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy.
Na każdą zakupioną u nas rzecz dajemy roczną gwarancję.
W przypadku posiadania przez produkty wad o charakterze niezgodności towaru z umową oraz opisem każdego z produktów na stronie www.lili.com.pl , reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z opisem wad oraz dowodem zakupu na adres: „LILI Monika Cejmer ul. Gołębia 68 21-500 Biała Podlaska”, z dopiskiem: „Reklamacja”. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, wysyłamy do Klienta produkt naprawiony lub nowy a gdy okaże się to niemożliwe, zwróci pełną kwotę zapłaconą za towar.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią na temat odmowy reklamacji. Koszty wysyłki towaru w takim przypadku są bezzwrotne.
Klient przed odebraniem przesyłki zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia zaleca się nie przyjmować przesyłki i sporządzić protokół szkody u kuriera oraz skontaktować się z nami w celu wyjaśnienia sprawy.
Klient będący konsumentem w rozumieniu artykułu 22 [1] Kodeksu Cywilnego ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru. Do odstąpienia od umowy konieczne jest wysłanie pisemnego oświadczenia na adres: „LILI Monika Cejmer ul. Gołębia 68 21-500 Biała Podlaska”. Produkt powinien być zwrócony w stanie niezmienionym. Koszty odesłania towaru nie podlegają zwrotowi. Zwrot pieniędzy za odesłany towar zostanie nadany na podany przez Klienta numer konta. Zwrotowi podlega kwota obejmująca cenę za towary objęte umową, co do której Klient skorzystał z prawa odstąpienia wraz z kosztami wysłania do Klienta.
W przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do nas towaru niepełnowartościowego lub zmienionego, mamy prawo potrącić kwotę w części lub w całości za obniżenie wartości towaru. Poziom potrącenia kwoty za towar zależeć będzie od stopnia zmiany, uszkodzenia czy jego zniszczenia.
Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.